Piscina

Lloc

Poliesportiu Municipal Gornal

Horari

Aquests són els horaris disponibles, tot i així, per tal de formar grup pot ser que canviï l’horari dia que haveu escollit.

Les classes es fan el DILLUNS en dos horaris:

17:30 a 18:15 hores

 • P3 (piscina petita)
 • P4 (piscina petita)
 • P5 (piscina gran)
 • P4 (piscina gran)
 • 1er (piscina gran)

18:15 a 19:00 hores

 • P3 – P4 (piscina petita)
 • 2on a 4rt (piscina gran)
ENTRADES I SORTIDES
 • S’entrarà des de la porta d’emergència que hi ha al carrer, la qual obrirà una persona de Gornal a l’hora indicada.
 • Les famílies hauran d’esperar al carrer, dins la zona senyalitzada, durant l’entrega i la devolució dels nens i nenes (no durant l’activitat). En el cas del Prat de la Manta, fins a 2 homes adults i 2 dones adultes podran entrar a acompanyar al grup d’infantil i primària els dilluns (1 per grup i sexe). Una d’aquestes persones (1 per cada grup) serà la que es quedarà  a dins durant l’activitat aquàtica assegut o asseguda als bancs observant l’activitat.
 • L’entrada per canviar-se serà 15’ abans que comenci la classe. I la recollida dels nens 5’ després de finalitzar l’activitat a infantil ( MOLT IMPORTANT LA PUNTUALITAT).
 • Per a la sortida dels infantils, podran anar sortint amb la persona adulta responsable que l’acompanya a mesura que es van canviant, però per primària, haurà de sortir tot el grup junts amb la persona responsable.
 
VESTIDORS
 • Infantil: 1 adult/a per nen/a.
 • Primària: 1 adult/a per vestidor.

INTERIOR

 • Per a tots els grups, haurà d’haver-hi una persona responsable asseguda als bancs al costat de la piscina per qualsevol cosa que pugui succeir (pipis, cops, malestar, etc). Davant de qualsevol incidència avisarà al seu grup per telèfon i a una persona responsable de l’AFA per poder gestionar la incidència correctament.

MESURES

 • En cas de malaltia que pugui ser perjudicial per als companys i companyes, es prega no portar el nen/a a piscina i avisar al grup.
 • En cas de malaltia que pugui ser perjudicial per als companys i companyes, es prega no portar el nen o nena a piscina i avisar al grup.
 • Per qualsevol dubte o aclariment tècnic o organitzatiu, cal dirigir-se a la persona responsable de piscina de l’AFA, no a la persona tècnica que imparteix la classe.

Condicions

* Requereix un mínim de 4 alumnes per muntar grup.
* El màxim d’alumnes per grup és de 8 a infantil i de 10 o 12 a primària.
* Els/les alumnes amb deutes del curs anterior no podran inscriure’s a l’activitat fins posar-se al dia amb la tresorera de l’AFA.
* Els alumnes que hagin realitzat i acabat l’activitat el curs passat mantenen la plaça (s’intentarà que al mateix grup i dia) però han de formalitzar la inscripció per la seva confirmació. La resta d’alumnes han de realitzar la preinscripció i, en cas necessari, entrar en el sorteig de places. Si hi hagués prou sol·licituds per a formar un grup nou es parlarà amb l’entitat per a intentar crear-lo. En aquest cas, el dia i hora de l’activitat podria variar.

PreuS

Pagament ANUAL. Es paga 1 cop al principi.

Famílies sòcies de l’AFA

Infantil (P3, P4 i P5): 135€
Primària (1er a 6è): 105 €

Famílies NO sòcies de l’AFA

Infantil (P3, P4 i P5): 155€
Primària (1er a 6è): 125 €

PAGAMENT

ATENCIÓ! Tenim un nou compte.

Banc Santander: ES63 0049 4573 0020 1002 2165
Concepte: Nom i Cognoms + piscina

Us recordem que els pagaments de les quotes han d’estar abonats abans del dia 3 d’octubre i que és OBLIGATORI enviar còpia del justificant a : afatresoreriapratdelamanta@gmail.com 

Si passat aquest període NO s’ha realitzat el pagament, l’infant no podrà realitzar l’activitat i la seva plaça quedarà lliure per un altre infant.

Equip necessari

L’equip de bany obligatori per ‘activitat és:

 • casquet de bany (marcat amb el nom en majúscules, sobretot els alumnes d’infantil, a qui es recomana posar-ho davant).
 • Barnús o tovallola (marcada amb el nom. Recomanen tipus ponxo).
 • Sabatilles o mitjons de piscina. Recomanen tipus Crocs per posar el peu fàcilment.
 • Banyador.

Dates curs, Festius i Portes obertes

Inici dilluns 3 d’octubre.
Finalitza dilluns 19 de juny.
1er trimestre: 3 d’octubre a 19 de desembre.
2on trimestre: 9 de gener a 27 de març.
3er trimestre: 17 d’abril a 19 de juny.

Normativa Piscines Gornal

A continuació us referim les normes del Poliesportiu Municipal Gornal pels cursets d’activitats aquàtiques (atenció normes especials pels cursets dels dilluns on es comparteix vestuari infantil i primària):

 1. Mentre esperem a entrar, seurem als bancs que hi ha al costat del bar, no a recepció.
 2. Cada grup assignarà una persona com a enllaç per enviar notificacions des de/a l’AFA per a que les distribueixi al seu grup de piscina.
 3. Als vestidors predomina el sexe de l’adult responsable, des de P3 a 6è. És a dir, si una responsable va amb un nen, va al vestuari de dones. Si un responsable va amb una nena, va al vestuari d’homes. Si el nen/a (de primària) té inconvenient en anar a un vestuari diferent al del seu sexe podrà anar al que li pertoqui sol/a.
 4. Als cursets infantils (P3, P4 i P5) els responsables poden entrar junts al mateix vestuari per ajudar els nens i nenes a vestir-se i dutxar-se a la sortida de l’activitat (excepte els cursets dels dilluns). Sempre hi haurà un mínim d’un adult o adulta responsable al vestuari tot el temps que els nens hi siguin a dins.
 5. Els nens i nenes de P3 només poden fer classe amb P4, mai amb P5. Sempre que hi hagi un sol nen/a de P3 al grup, s’assistirà a piscina petita.
 6. Els nens i nenes de P4 i P5 poden anar junts en un mateix grup, però sempre en piscina gran.
 7. Els nens i nenes de P3 tenen prioritat en piscina petita. Com a excepció, i sempre segons disponibilitat, s’ofereix també als alumnes de P4 que ja assistien en aquell horari o si queda lloc lliure un cop finalitzades les inscripcions.
 8. Hauran d’anar marcats amb el nom: casquet de bany (davant amb majúscules), el barnús o tovallola i les sabatilles de piscina.