Avís legal

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL https://ampapratdelamantalh.wordpress.com (d’ara endavant, el lloc web), que l’AMPA Prat de la Manta posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria sofrir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1. Titularitat del lloc web

Raó Social de l’Empresa: AMPA Prat de la Manta
Nombre del titular: AMPA Prat de la Manta
Domicilio social: Carrer Natzaret, 11-13
Població: l’Hospitalet de Llobregat
Província: Barcelona
C.P.: 08902
C.I.F./D.N.I.: G58091398
Telèfon de contacte: 934318198
Correu electrònic: ampapratdelamanta@gmail.com

2. Objecte

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per l’AMPA Prat de la Manta a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

3. Accés i ús del web

3.1. Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.

L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris d’aquesta.

3.2. Registre d’usuaris

Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris d’aquesta.

4. Continguts de la web

L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el castellà. L’AMPA Prat de la Manta no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

L’AMPA Prat de la Manta podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de l’AMPA Prat de la Manta, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços que incorporin tercers en les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de l’AMPA Prat de la Manta.

5. Limitació de responsabilitat

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. L’AMPA Prat de la Manta no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. L’AMPA Prat de la Manta no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

  • la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web
  • un mal funcionament del navegador
  • i/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest

L’AMPA Prat de la Manta no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels enllaços que s’incorporin en la web per a l’obertura d’unes altres. L’AMPA Prat de la Manta no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

L’AMPA Prat de la Manta no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

6. Ús de les “Cookies”

Podeu consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat d’aquest.

7. Propoietat intel·lectual i industrial

Són propietat de l’AMPA Prat de la Manta, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament als socis i sòcies de l’AMPA i alumnat de l’escola Prat de la Manta de L’Hospitalet de Llobregat, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de l’AMPA Prat de la Manta.

8. Política de privacitat i Protecció de dades

L’AMPA Prat de la Manta garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a l’AMPA Prat de la Manta o al seu personal, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de l’AMPA Prat de la Manta, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractats segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit l’AMPA Prat de la Manta ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la perduda, malament ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant això, l’usuari deu ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. En cas en què consideri oportú que se cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i direcció del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc sobre aquest tema.

En compliment d’el que s’estableix en la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això ha de contactar amb nosaltres en ampapratdelamanta@gmail.com

9. Legislació aplicable i Jurisdicció competent

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. L’AMPA Prat de la Manta i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, l’AMPA Prat de la Manta i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’AMPA Prat de la Manta.