L’ESCOLA

Aquesta pàgina web pertany a l’AFA de l’Escola Prat de la Manta de L’Hospitalet de Llobregat.

WEB de l’escola: https://agora.xtec.cat/ceippratdelamanta/

ACOLLIDA I MENJADOR

L’acollida de matí i el menjador, les gestiona l’escola a través de l’empresa Plat de Colors. A continuació us deixem els enllaços i informació per posar-vos en contacte.

HORARI

El servei d’acollida és atès en l’horari de 8:00 a 9:00 hores.

El servei de menjador de l’escola és atès en l’horari de 12:30 a 15:00 hores.

L’horari per avisar si el nen/a està malalt i aturar el tiquet serà de 8:00 a 9:30 h del matí al telèfon 654 162 650 (trucades i Whatsapp).

Educació INFANTIL I PRIMARIA CICLE INICIAL dina de 12:30 a 13:30 hores.
Educació PRIMARIA CICLE MIG I SUPERIOR dina de 13:30 a 14:30 hores.

CONTACTE

La persona responsable és Gemma García.
Telèfon 654 162 650 (trucades i Whatsapp).
Email pratdelamanta.platdecolors@gmail.com
WEB (podeu veure el menú): https://www.menjadorescolapratdelamanta.com/

PREU

El servei funciona amb domiciliació bancària amb cobraments es duran a terme entre els dies 4 i 5 del mes següent al mes vençut. El preu és de 6,54 € per dia i nen/a.

INFORMACIÓ

Els menús s’elaboren a la cuina de la pròpia escola diàriament.