Xarxa Groga: Lluita per l’escola pública de qualitat

Moltes persones porten la samarreta groga SOS ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT com a símbol d’un moviment que té la voluntat de teixir la unitat de la Comunitat Educativa, la qual majoritàriament està desencantada davant les polítiques educatives dels diferents governs i indignada per com s’han fet les coses fins ara, i del tot convençuda que es poden fer d’una altra manera.

Què és?

L’ASSEMBLEA GROGA és un moviment jove i en construcció que pretén aconseguir:

 • Un Ensenyament Públic que, sota qualsevol circumstància econòmica i política, sigui un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT.
 • Que la comunitat, educativa sigui veritablement l’eix vertebrador d’un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT, tot participant de manera activa en el disseny del model educatiu alternatiu que volem per al nostre país.
 • Que l’Educació Pública eduqui i formi persones crítiques, participatives, responsables, actives i compromeses en el procés de construcció d’una societat més justa i solidària.

Què volem?

Un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT, equitatiu i democràtic. Exigim al Govern de la Generalitat i al Departament d’Ensenyament que:

 1. Aturi totes les retallades (de recursos econòmics, d’infraestructures, de personal docent i no docent…) anunciades i efectuades.
 2. Augmenti la inversió en educació pública des del 3,4% actual fins al 6% del PIB, com a punt de partida, tal com recomanen els organismes internacionals, ajustant les inversions i els recursos destinats als centres públics a les necessitats socials i educatives reals dels entorns en què aquests es trobin.
 3. Fomenti la participació de la Comunitat Educativa i de les administracions locals, i hi arriba a acrods, abans de prendre i desplegar qualsevol mesura.
 4. Aturi i elimini l’entrada de la gestió privada tant a l’Ensenyament Públic com als serveis complementaris i de reforç.
 5. Garanteixi una ràtio docents/alumnes adequada per evitar la massificació a les aules i fer possible una atenció de qualitat a totes les necessitats educatives de l’alumnat.
 6. Asseguri una educació inclusiva i no segregadora amb els recursos necessaris.
 7. Doti als centres públics amb els recursos d’espais i infraestructures imprescindibles per tal de poder desenvolupar una tasca educativa de qualitat, i aprovi les partides pressupostàries necessàries perquè aquests centres recuperin el poder adquisitiu i facin front amb garanties a les seves despeses de funcionament.
 8. Mantingui i creï places gratuïtes suficients en centres de gestió plública a l’etapa educativa de l’educació infantil de primer cicle (0-3), i garanteixi els recursos compromesos amb els municipis.
 9. Ampliï l’oferta pública de la Formació Professional, els Programes de Qualificació Professional Inicial, la Formació de Persones Adultes i el Batxillerat.
 10. Defensi l’Universitat Pública gratuïta i de qualitat, i hi garanteixi l’accés a tota la societat, independentment de qualsevol condicionant socioeconòmic, i impulsi una reflexió real i veritablement participativa sobre la seva organització i els seus objectius.
 11. Asseguri una gestió pública, democràtica, participativa i directa als centres públics educatius.

El desig de treballar per una Educació Pública i de Qualitat a Catalunya fa que ens adrecem a tota la Comunitat Educativa i a la resta de la societat civil del nostre país perquè s’impliquin en la defensa d’un model d’Ensenyament Públic.

Podeu trobar més informació sobre l’Assemblea groga a:http://assembleagroga.info/#

Durant el curs 2014-2015 s’ha anat teixint la XARXA GROGA de L’Hospitalet, que es va presentar oficialment el mes de maig de 2015. Els inicis de la Xarxa Groga de L’H els trobem a la cercavila reivindicativa, al novembre de 2015. Llegeix més a https://xarxagrogalh.wordpress.com/2015/12/15/fa-un-any-de-la-cercavila-reivindicativa/